Van kleine ideeën naar meer innovatiekracht

Geef medewerkers vrijheid en autonomie voor sociale innovatie

Wie zoekt naar de betekenis van ‘sociale innovatie’ stuit op ontelbaar veel definities. Een paar elementen komen altijd terug: medewerkers, betrokkenheid en vernieuwing. Dit raakt aan de kern van hoe wij naar sociale innovatie kijken: innoveren vanuit de ideeën van medewerkers. Veel belangrijker is echter de vraag hoe je het juiste klimaat creëert om sociale innovatie mogelijk te maken.

Medewerkers betrekken

Iedere organisatie wil innoveren. Dit is immers nodig om de concurrentie een stap voor te blijven en ook in de toekomst succesvol te zijn. Bij innovatie denk je al snel aan technologische vernieuwing, zoals de implementatie van een nieuwe applicatie of tool. Hoewel technologische ontwikkelingen zeker bijdragen aan innovatie, wordt het nooit een succes als medewerkers niet betrokken zijn. Innovaties die mislukken zijn dan ook vaak top-down gerealiseerd. In de managementlaag of op directieniveau wordt bedacht dat er vernieuwing nodig is. Bijvoorbeeld om processen efficiënter te laten verlopen of het aantal fouten terug te dringen middels automatisering. Dat is allemaal leuk en aardig, maar van de één op de andere dag een nieuwe tool bij medewerkers in de schoot werpen is het recept voor mislukking. Het resultaat? Weinig tot geen innovatiesucces. In plaats daarvan zou het hele verhaal omgedraaid moeten worden. Als ideeën voor vernieuwing vanuit medewerkers komen, heb je ze direct waar je ze wilt hebben: gemotiveerd en gedreven om daadwerkelijk aan de slag te gaan met die nieuwe tool of dat technologische hoogstandje. Niet voor niets blijkt uit een artikel van Harvard Business Review dat je innovatiepotentieel met maar liefst 300 procent stijgt als je medewerkers actief betrekt. Kortom, de menselijke kant van innovaties is cruciaal om succesvol te vernieuwen.

Geen wekelijkse sessies, maar dagelijkse gang van zaken

De vraag is natuurlijk: hoe zorg je ervoor dat medewerkers met ideeën voor vernieuwing komen? We worden vaak opgeslokt door de waan van de dag. Er is weinig tijd om in rust tot creatieve ideeën te komen. Sociale innovatie ‘afdwingen’ door wekelijkse sessies te organiseren, gaat hier niets aan veranderen. Tijdens zo’n sessie is iedereen toegewijd, maar zodra mensen de (virtuele) inspiratieruimte verlaten, nemen de dagelijkse beslommeringen weer de overhand. In plaats daarvan is het belangrijk om een voedingsbodem te creëren voor sociale innovatie. Zie het als het nieuwe normaal waarin denkkracht, overleggen en innoveren dagelijkse gang van zaken zijn. Niet binnen vast omlijnde kaders, maar gewoon in de wandelgangen of een (virtueel) koffiedrinkmoment.

De kracht van vrijheid en autonomie

Spontane ontmoetingen en gesprekken tussen collega’s zijn waardevol om tot nieuwe ideeën te komen. Zeker als deze gesprekken plaatsvinden met collega’s van andere afdelingen, want dit leidt tot vernieuwende inzichten. Deze co-creatie, die ook kan plaatsvinden met medewerkers van andere bedrijven, is een goed fundament voor innovatieve ideeën. Zeker als er op een ongedwongen moment spontaan een zaadje wordt geplant voor een creatieve vernieuwing. Zorg dat die ideeën worden gehoord als ze er eenmaal zijn. Dat er ruimte is om het zaadje te laten groeien en het idee verder uit te werken. Zo voelen medewerkers zich serieus genomen en daardoor durven ze een volgende keer met nieuwe ideeën te komen. Dát is hoe je een vruchtbare bare bodem creëert voor sociale innovatie. Het gaat dus echt niet om een hele cultuurverandering. Met kleine aanpassingen zet je grote stappen. Daag mensen uit om met ideeën te komen hoe het beter kan. En geef ze vervolgens vrijheid, autonomie en mandaat om daar iets mee te doen. Voor je het weet is sociale innovatie voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld.

De innovatiekracht van jouw organisatie

Sta je te popelen om hiermee aan de slag te gaan? Dan is het fijn om te weten waar je nu staat. Met onze menselijke maat-scan breng je dit in kaart. Aan de hand van de categorieën autonomie, veiligheid, respect, betrokkenheid en innovatie meten we de algehele gezondheid van je afdeling of organisatie. Zo weet je precies waar je concrete verbeteringen kunt doorvoeren. De scan wordt uitgevoerd vanuit menselijk oogpunt, dus de handvatten helpen je om toe te werken naar een toekomstbestendige organisatie waarin het potentieel van alle medewerkers wordt benut.

Wil jij ook ideeën van medewerkers tot hun recht laten komen? En succesvol innoveren? Meld je dan aan voor onze masterclass bij Rowan Hordijk, schrijf je in op onze website of neem contact op met info@meermenselijkemaat.nl voor de menselijke maat-scan.

 

Verder praten over #meermenselijkemaat?


Wij komen graag met je in contact als ons verhaal of missie voor meer menselijke maat op de werkvloer je aanspreekt.